Họ và tên: Trần Bảo Ngọc
Số báo danh: 12
Năm sinh: 2002
Quê quán: Yên Bái
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0