Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phương
Số báo danh: 18
Năm sinh: 1996
Quê quán: Lâm Đồng
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0